Naslov

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2017. godinu

 

Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Odbor) poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2017. godinu i to za:
Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo
Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.
Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo je, uz navedeno, dugotrajnije djelovanje u tehničkoj kulturi tijekom profesionalne karijere ili tijekom rada u udrugama tehničke kulture.
Godišnja nagrada tehničke kulture Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, skupinama pojedinaca, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama:
za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike;
za razvoj i unapređivanje inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, u tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture;
za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
za značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
za tehnološka dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
za iznimna postignuća u međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.
Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet nagrada udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama.
Nagrađenim pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade, a nagrađenim udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama samo u obliku povelje o dodjeli Nagrade.
Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog.
Obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Obrazloženi prijedlozi sa svim prilozima dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić
10 000 Zagreb, Donje Svetice 38
Natječaj je otvoren do zaključno 15. lipnja 2018. godine.