2009. Međunarodna godina astronomije

Zahvaljujući inicijativi Međ. astronomskog saveza (IAU) i podršci UNESCO-a, 20. prosinca 2007. godine UN je proglasio 2009. godinu Međunarodnom godinom astronomije.

2009. Međunarodna godina astronomije


Zahvaljujući inicijativi Međunarodnog astronomskog saveza (IAU) i podršci UNESCO-a, 20. prosinca 2007. godine Ujedinjeni Narodi proglasili su 2009. godinu Međunarodnom godinom astronomije (International Year of Astronomy 2009 – IYA2009).Time se na svjetskoj razini obilježava 400-ta obljetnica Galilejevog prvog usmjeravanja teleskopa prema nebu te se na poseban način promovira uloga, napredak i kontinuirani doprinos astronomije kulturama cijelog svijeta, a sve u svrhu educiranja, angažiranja i općenito, poticanja interesa mladih ljudi za jednu od najstarijih prirodnih znanosti. U tom „duhu“, brojni će se projekti odvijati uz moto: „Svemir: na vama je da ga otkrijete“.IYA2009 će se obilježavati aktivnostima na globalnoj i regionalnim razinama, a od posebne će važnosti biti one na nacionalnim i lokalnim razinama.