4. Rječina Photo tour

Fotoklub Rijeka organizira 4. Photo Rječina tour 12. listopada 2014. Krenuli smo istraživati Rječinu od ušća i idemo prema izvoru. Pratimo život uz i u Rječini. Rječina je važna za naš grad jer se život formirao oko njenog ušća.

4. Rječina Photo tour

Fotoklub Rijeka organizira 4. Photo Rječina tour 12. listopada 2014. Krenuli smo istraživati Rječinu od ušća i idemo prema izvoru. Pratimo život uz i u Rječini. Rječina je važna za naš grad jer se život formirao oko njenog ušća. A vodotok je značajan kao privredni potencijal. Svojevremeno su bili aktivni mlinovi a danas imamo akumulacijsko jezero. Prirodni ambijent i kanjon proglašeni su zaštićenim objektom prirode a sama šetnica uz Rječinu dio je projekta „Rijeka – zdravi grad“. Fotoklub Rijeka kroz svoju kontinuiranu povijest prati i snima razvoj grada. Dokumentira i arhivira fotografskom slikom i prirodne i kulturne ljepote.
Pozivamo sve fotografske autore na 4. Rječina photo tour. Nakon trećeg i četvrtog fotoizleta radimo izložbu u Galeriji Principij, siječanj 2015.
Više pročitajte ovdje:
http://fotoklubrijeka.hr/4-rjecina-photo-tour/