Dodjela zahvalnice gđi. Josipi Petričević za pomoć u organizaciji Aeromitinga 2010.

Nesebičnu pomoć u organizaciji aeromitinga 2010. godine koji se održao ispred kompleksa Bazena Kantrida pružila je i gđa Josipa Petričević iz kontrole leta zračne luke Krk. Ovom prigodom ispred organizatora aeromitinga Zajednice tehničke kulture Rijeka i ZD Krila Kvarnera,nazočili su Kazimir Mihić, tajnik ZTK Rijeka, Silvano Skočaj, stručni suradnik i Zoran Premuš direktor aeromitinga.

Dodjela zahvalnice gđi. Josipi Petričević za pomoć u organizaciji Aeromitinga 2010.

Nesebičnu pomoć u organizaciji aeromitinga 2010. godine koji se održao ispred kompleksa Bazena Kantrida pružila je i gđa Josipa Petričević iz kontrole leta zračne luke Krk. Ovom prigodom ispred organizatora aeromitinga Zajednice tehničke kulture Rijeka i ZD Krila Kvarnera,nazočili su Kazimir Mihić, tajnik ZTK Rijeka, Silvano Skočaj, stručni suradnik i Zoran Premuš direktor aeromitinga.

Prigodnu sliku sa prošlogodišnje manifestacije uručio je predsjednik provedbenog odbora aeromitinga Veljko Karabaić. Uz gđu Petričević domaćin na aerodromu bio je i pretpostavljeni u kontroli leta gosp. Boris Novak koji nas je upoznao sa funkcioniranjem aerodroma i njegovim službama neophodnim za sigurnosno odvijanje zračnog prometa. Nazočni su imali rijetku priliku boraviti u kontrolnom tornju aerodroma sa čije visine od 34 metra uzletno sletna pista se pruža u svojoj punoj dužini.

Domaćini su naglasili da i ove godine žele pružiti pomoć prilikom organizacije aeromitinga. Na gostoprimstvu prilikom završenog obilaska zračne luke zahvalio se predsjednik provedbenog odbora aeromitinga Veljko Karabaić.