Dom mladih – “Prvi koraci u prometu”

Program se izvodi u formi jednodnevne nastave. Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, razvijati kod učenika prometnu kulturu od najmanjeg uzrasta. Nastava se izvodi u prometnom kabinetu, a praktični dio na poligonu Doma mladih.

NULL