E-novine u Centru tehničke kulture Rijeka

Cilj elektronskih novina je da se učenici osnovnih škola grada Rijeke i okolice međusobno povežu i bolje upoznaju, te potaknu na učenje i kreativno izražavanje. Bitno je napomenuti da su to novine za grad i okolice.

E-novine u Centru tehničke kulture Rijeka

Cilj elektronskih novina je da se učenici osnovnih škola grada Rijeke i okolice međusobno povežu i bolje upoznaju, te potaknu na učenje i kreativno izražavanje. Bitno je napomenuti da su to novine za grad i okolice.

Svrha projekta je da učenici iz pasivnih promatrača budu aktivni sudionici. U ovoj školskoj godini započelo se s novim modelom edukacije, prvo je prošla tehnička Edukacija pisanja i CMS za objave članaka na Internetu, kako bi se olakšalo voditelju radionice i omogućilo direktnu objavu članaka na radionicama. Predavači Centra tehničke kulture održali su tehničku edukaciju, a školu novinarstva održala je novinarka Tatjana Sandalj iz Radio Rijeke koja u svom radu prati neprofitni sektor i kulturu. Uključivanjem novog voditelja radionice povećala se kvaliteta praćenja događanja u gradu i pravovremena objava te se tako postigao cilj pravih e-novina kakve trebaju biti. U projektu su bili uključeni volonteri (mladi novinari, kroatisti, kulturolozi….) i drugu godinu za redom volonteri umirovljenici iz kluba CTK & 40 Riječana. Članke napisane na radionicama mogu se pregledati na: www.rijeka-in.com