Financiranje neprofitnih organizacija u budućnosti – javno

Računovodstvo i financijsko poslovanje udruga i drugih neprofitnih organizacija ubuduće će biti preciznije uređeno, njihovi financijski izvještaji biti će javno objavljivani. Sve to biti će regulirano Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Financiranje neprofitnih organizacija u budućnosti – javno
Računovodstvo i financijsko poslovanje udruga i drugih neprofitnih organizacija ubuduće će biti preciznije uređeno, njihovi financijski izvještaji biti će javno objavljivani. Sve to biti će regulirano Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija. Javna rasprava o tezama o tom zakonu te o prethodnoj procjeni učinaka propisa otvorena je na internetskim stranicama Ministarstva financija i potrajat će do 2. rujna. Budući zakon trebao bi ispuniti tri glavna cilja. Prvi je povećati transparentnost financijskog poslovanja neprofitnih organizacija. Sadašnji propisi na razini su uredbe i ne postoji obveza objavljivanja financijskih izvještaja. Ubuduće će sve neprofitne organizacije morati dostaviti godišnje financijske izvještaje i Ministarstvu financija koje će ih objaviti. Drugi cilj je poboljšati prikupljanje i obradu statističkih podataka o radu i rezultatima neprofitnih organizacija, dok je treći cilj, tim zakonom obuhvatiti i nezavisne zastupnike na svim razinama te zastupnike nacionalnih manjina. Vlast ima namjeru povećati transparentnost financijskog poslovanja neprofitnih organizacija i predloženim Zakonom o udrugama. Njime će se sve udruge koje dobivaju novac iz javnog izvora obvezati da financijska izvješća objavljuju na svojim internetskim stranicama.