Fotoklub COLOR Rijeka – najava natječaja za radove na 3. Festivalu fotografije

Fotoklub COLOR Rijeka raspisuje natječaj za radove koji će biti izloženi na 3. Festivalu fotografije u vremenu od 06. - 21. prosinca 2012. u prostorima kluba na adresi Titov trg 6/II. Festival fotografije održava se u cilju promocije fotografskog promišljanja i umjetničkog izražavanja kroz suvremenu fotografiju.

Natječaj je otvoren za sve fotografe, amatere i profesionalce, pojedince i foto klubove isključivo iz PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.

Poticajne nagrade očekuju mlade autore do 18 godina kao poticaj budućem bavljenju fotografijom

Fotoklub COLOR Rijeka – najava natječaja za radove na 3. Festivalu fotografije

 

Fotoklub COLOR Rijeka raspisuje natječaj za radove koji će biti izloženi na 3. Festivalu fotografije u vremenu od 06. – 21. prosinca 2012. u prostorima kluba na adresi Titov trg 6/II. Festival fotografije održava se u cilju promocije fotografskog promišljanja i umjetničkog izražavanja kroz suvremenu fotografiju.

Natječaj je otvoren za sve fotografe, amatere i profesionalce, pojedince i foto klubove isključivo iz PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.

Poticajne nagrade očekuju mlade autore do 18 godina kao poticaj budućem bavljenju fotografijom

 

Tajnica izložbe: Tina Kovač

Kontakt: fotoklubcolor@gmail.com

 

Predsjednik Fotokluba COLOR Rijeka

Prof. Rajko Đedović

e-mail: rajko.dedovic@ri.t-com.hr.

 

 

Dodatni sadržaji: