Fotoklub Rijeka otvorio foto galeriju “Principij”

U riječkom Starom gradu na adresi Pod voltun 4, u srijedu 5. listopada 2011.g. Fotoklub Rijeka otvorio je specijaliziranu foto galeriju "Principij". Novotvorena galerija, smještena neposredno uz arheološke ostatke kasnoantičkoga vojnog tabora po kojem je nazvana, ujedno je i novo sjedište Fotokluba Rijeka. Bogata zbirka fotografske opreme i pribora, te fotografske literature omogućiti će mlađim naraštajima da se upoznaju s prijašnjim tehnologijama izrade fotografija, a onima koji se fotografijom do sada nisu bavili, pružiti će dobar poticaj da se okušaju u tome. Izložba koja predstavlja fotografije bivših članova kluba: Viktora Hreljanovića, Augustina Kramaršića, Save Petkovića, Borisa Pajkurića, Borislava Ostojića, Vojka Vukmanovića i Ervina Debeuca, biti će otvorena od 5. do 12. listopada 2011.g.

Fotoklub Rijeka otvorio foto galeriju “Principij”

U riječkom Starom gradu na adresi Pod voltun 4, u srijedu 5. listopada 2011.g. Fotoklub Rijeka otvorio je specijaliziranu foto galeriju “Principij”. Novotvorena galerija, smještena neposredno uz arheološke ostatke kasnoantičkoga vojnog tabora po kojem je nazvana, ujedno je i novo sjedište Fotokluba Rijeka.

Bogata zbirka fotografske opreme i pribora, te fotografske literature omogućiti će mlađim naraštajima da se upoznaju s prijašnjim tehnologijama izrade fotografija, a onima koji se fotografijom do sada nisu bavili, pružiti će dobar poticaj da se okušaju u tome. Izložba koja predstavlja fotografije bivših članova kluba: Viktora Hreljanovića, Augustina Kramaršića, Save Petkovića, Borisa Pajkurića, Borislava Ostojića, Vojka Vukmanovića i Ervina Debeuca, biti će otvorena od 5. do 12. listopada 2011.g.

Galerija “Principij” nudit će kvalitetan izložbeni program, koji će biti prvenstveno orijentiran na fotografiju, ali otvoren i za sve umjetničke projekte koji svojom razinom i aktualnošću prate suvremenu umjetnost. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je nazočio otvaranju, vjeruje da će nova galerija obogatiti kulturi život Rijeke, a još više će dobiti na važnosti kada iduće godine bude uređen i arheološki lokalitet principija.