Grad poziva zakupce izvan sustava PDV-a

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke poziva sve zakupnike koji nisu u sustavu PDV-a da o svom poreznom statusu obavijeste Direkciju za upravljanje objektima poslovne namjene na Titovom trgu 3.

Grad poziva zakupce izvan sustava PDV-a

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke poziva sve zakupnike koji nisu u sustavu PDV-a da o svom poreznom statusu obavijeste Direkciju za upravljanje objektima poslovne namjene na Titovom trgu 3. Primjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji su stupili na snagu danom pristupanja RH u Europsku uniju, Grad Rijeka je 1. siječnja 2014. godine postao obveznik poreza na dodanu vrijednost, slijedom čega je na iznos ugovorenih zakupnina obračunat PDV po stopi od 25 posto. Uz činjenicu da uvođenje poreza na dodanu vrijednost na iznos zakupnine ipak neće povećati trošak zakupa onim zakupcima koji kao obveznici PDV-a imaju pravo na povrat plaćenog poreza, zakupci koji na svoje usluge ne zaračunavaju PDV – nemaju tu mogućnost, čime im trošak obračunate zakupnine raste za 25 posto.
Svjesni da zakupcima koji nisu u ustavu PDV- porast cijene zakupnine može predstavljati povećani i neplanirani trošak, Grad Rijeka će nakon što prikupi informacije o broju zakupaca koji nisu u sustavu PDV-a, razmotriti moguća rješenja kojima bi se zakupcima privremeno olakšao dodatni trošak nastao primjenom novih zakonskih propisa.