Hrvatska reprezentacija osvojila dvije medalje na svjetskom prvenstvu brodomaketara

Svjetsko natjecanje brodomaketara po pravilima Naviga održano je od 13. do 18. travnja 2010. godine u Dortmundu, Njemačka. Na natjecanju je ukupno sudjelovalo 253 makete brodova iz 17 zemalja sudionica: Azerbedžan, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Češka, Francuska, Kina, Hrvatska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka i Ukrajina.
Članovi hrvatske reprezentacije su: Josip Rumora, Željko Skomeršić, Branimir Šoić, Krešimir Šurina i Mladen Mitić.

Hrvatska reprezentacija osvojila dvije medalje na svjetskom prvenstvu brodomaketara

Svjetsko natjecanje brodomaketara po pravilima Naviga održano je od 13. do 18. travnja 2010. godine u Dortmundu, Njemačka. Na natjecanju je ukupno sudjelovalo 253 makete brodova iz 17 zemalja sudionica: Azerbedžan, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Češka, Francuska, Kina, Hrvatska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka i Ukrajina.
Članovi hrvatske reprezentacije su: Josip Rumora, Željko Skomeršić, Branimir Šoić, Krešimir Šurina i Mladen Mitić.

 

Hrvatske reprezentacija osvojila je 1 srebrnu medalju: Josip Rumora za maketu Vasa koja je dobila 91,33 boda i 1 brončanu medalju: Željko Skomeršić za maketu Gigino koja je dobila 86,15 bodova.
Krešimir Šurina i Željko Skomeršić stažiranjem na Svjetskom natjecanju u Dortmundu stekli su licence međunarodnog suca. U ovom trenutku Hrvatska ima 7 međunarodnih sudaca.
Pokrovitelji Hrvatske reprezentacije brodomaketara bili su: Primorsko- goranska županija, Grad Rijeka, Grad Dubrovnik – ZTK Dubrovnik, Grad Krk, Grad Crikvenica, Općina Kostrena, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Croatia osiguranje.
Organizatori sudjelovanja na svjetskom natjecanju bili su: Hrvatski savez brodomaketara i Centar tehničke kulture Rijeka

Popis maketa natjecatelja (5 maketa)
Kategorija IME PREZIME	   NAZIV MAKETE
C-1 	  Josip Rumora	   Trabakul
C-1 	  Josip Rumora	   Vasa
C-1	  Željko Skomeršić Pelig
C-3	  Željko Skomeršić Gigino
C-2	  Vinko Balas	   Tegljač David Prvi
C-1	  Branimir Šoić   Angelo Cusstode