Informacija članicama Zajednice tehničke kulture Rijeka

Sukladno Članku 17. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 7 od 16.01.2009.), neprofitne organizacije koje su se u matični registar upisale prije 01.siječnja 2009.godine obvezne su Ministarstvu financija dostaviti obrazac RNO najkasnije do 30.lipnja 2009.

Informacija članicama Zajednice tehničke kulture Rijeka

Sukladno Članku 17. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 7 od 16.01.2009.), neprofitne organizacije koje su se u matični registar upisale prije 01.siječnja 2009.godine obvezne su Ministarstvu financija dostaviti obrazac RNO najkasnije do 30.lipnja 2009.
Uputu i informativni ispis predmetne uredbe možete naći ovdje:
Uredba – informativno
Uputa – 02.03.2009.

Službeni tekst Uredbe na WEB stranici Narodnih novina