Informacija o načinu sufinanciranja programa/projekata u području tehničke kulture Grada Rijeke za 2017. godinu

Zajednica tehničke kulture obavještava sve članice da će Grad Rijeka u 2017.g. financirati udruge tehničke kulture temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske, odnosno njenim kriterijima, mjerilima, postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Sve ostale informacije biti će objavljene po objavi javnog poziva Grada Rijeke.

NULL