Informacija o promjeni lokacije Aeromitinga 2010.

U utorak, 11.05.2010.g. potvrđena je promjena lokacije šestog riječkog Aeromitinga.
Manifestacija će se održati nad akvatorijem kompleksa bazena Kantrida.

Informacija o promjeni lokacije Aeromitinga 2010.

U utorak, 11.05.2010.g. potvrđena je promjena lokacije šestog riječkog Aeromitinga.

Manifestacija će se održati nad akvatorijem kompleksa bazena Kantrida.

Više informacija potražite na stranicama Aeromitinga: www.aeromiting.hr.