Izložba fotografija počasnog član Fotokluba Rijeka

U srijeda, 12. studenog u 19 sati, galerija Principij, Rijeka, Pod voltun 4 otvara se izložba fotografija "Ljudi i otok" počasnog člana Borislava Ostojića koji i u dobi od sedamdeset i sedam godina još uvijek svakodnevno fotografira i objavljuje fotografske zapise

Izložba fotografija počasnog član Fotokluba Rijeka

 

U srijeda, 12. studenog u 19 sati, galerija Principij, Rijeka, Pod voltun 4 otvara se izložba fotografija “Ljudi i otok” počasnog člana Borislava Ostojića koji i u dobi od sedamdeset i sedam godina još uvijek svakodnevno fotografira i objavljuje fotografske zapise.Više od pola stoljeća aktivno se bavi dokumentarnom i umjetničkom fotografijom. Kao profesionalni fotoreporter radio je u zagrebačkom Studentskom listu 1957.-1960. godine. Imao je četiri samostalne izložbe: u Rijeci, Delnicama, Ogulinu i Susku, a sudjelovao je na 105 izložaba umjetničke fotografije u bivšoj SFR Jugoslaviji. Dobitnik je 23 nagrade i priznanja za umjetničku fotografiju. Godine 2007. izlagao je na skupnoj izložbi umjetničke fotografije Sedmoro riječkih fotografa iz 70-ih u organizaciji Muzeja grada Rijeke, a 2009. na izložbi 70 + , četvorice počasnih članova Fotokluba Rijeka koju je klub i organizirao.
Sedamdesetih godina prošloga stoljeća pripadao je grupi sedmero najaktivnijih i najuspješnijih članova Fotokluba Rijeka koji su u tom razdoblju obilježili riječku amatersku umjetničku fotografiju. U istom je razdoblju u jednom mandatu obnašao i dužnost predsjednika Fotokluba Rijeka te člana Izvršnog odbora Fotosaveza Hrvatske u dva mandata.