Izložba Sasvim običan dan

Fotoklub Rijeka poziva vas u utorak, 5. lipnja u Galeriju Principij na otvorenje izložbe fotografija Sasvim običan dan, Nede Rački iz Zagreba. Ovo je nagradna izložba za zasluženi Grand Prix na prošlogodišnjoj Međunarodnoj izložbi Grad i voda, voda i grad.

Izložba Sasvim običan dan

 

Fotoklub Rijeka poziva vas u utorak, 5. lipnja u Galeriju Principij na otvorenje izložbe fotografija Sasvim običan dan, Nede Rački iz Zagreba. Ovo je nagradna izložba za zasluženi Grand Prix na prošlogodišnjoj Međunarodnoj izložbi Grad i voda, voda i grad.

 

Izložba "Sasvim običan dan"

 

Nedina Rijeka je tiha poezija, nježna, koja se u pola glasa izgovara voljenoj osobi. Ona nam otkriva naš grad koji beskrajno volimo, ali ga u dnevnoj trci i ne prepoznajemo. Ovo je grad koji hoćemo. Scene grada, scene čovjeka i grada, djeteta i grada srezane okom i objektivom Nede Rački prekrasni su soneti spjevani fotografskom slikom. I čovjek i grad na njezinim fotografijama se vole i uzajamno se hoće. Kako je dobro kada netko dođe u vaš grad i slikom vam pokaže kako se vi i vaš grad volite…

 

Trideset crno-bijelih soneta satkanih rimom urbanih grafizama; čas su to vrlo dinamični ritmički kolopleti dugih sjena hodača i popratnog uličnog inventara, a čas snagu fotografske slike čine nacrtane strukture prometnog znakovlja na cesti. Humaniziran je i prostor fotografske slike i ambijent grada kojeg donosi ta ista fotografska slika.