Izrada oznake pokazivača smjera vjetra za potrebe ZD krila Kvarnera

Uz tehničku podršku ZTK Rijeka na Zračnom pristaništu Grobnik izrađena je oznaka pokazivača smjera vjetra. Izbetonirana je kružnica promjera 15 m. i širine 1,2 m uz nadzor odgovorne osobe operatera ZD Krila Kvarnera, Miljenka Šeba.

NULL