Javni natječaj za raspolaganje nekretninama ZTK Rijeka

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama ZTK Rijeka, objavljenog 14. veljače 2011.g. u Novom listu i na Internet stranici Zajednice tehničke kulture Rijeka, pristupilo je 16. ožujka 2011.g. otvaranju ponuda u prostoru ZTK Rijeka.

Javni natječaj za raspolaganje nekretninama ZTK Rijeka

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspolaganje nekretninama ZTK Rijeka, objavljenog 14. veljače 2011.g. u Novom listu i na Internet stranici Zajednice tehničke kulture Rijeka, pristupilo je 16. ožujka 2011.g. otvaranju ponuda u prostoru ZTK Rijeka.

Utvrđeno je da je u roku određenom javnim natječajem na adresu Zajednice pristigla jedna ponuda uz koju je priložena maketa idejnog rješenja stambeno poslovnog objekta na lokaciji Pećine. Konačnu odluku o zaključivanju ovog natječaja donijeti će Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Rijeka.