Kartodrom Bura u Šmriki čeka novu klasu vozača

Karting škola Prelučka legenda upisuje nove polaznike pete generacije za 11. ciklus škole, starosne dobi od pet do šesnaest godina. U organizaciji Autokluba Ri autosport i Karting kluba Rijeka, vožnja se odvija na novoj stazi kartodroma Bura u Šmriki. Informacije i prijave primaju se najkasnije do 14. rujna na adresi Autoklub Ri autosport ili e-mail:ri-autosport@vip.hr (www.riautosport.hr) ili kartingklubrijeka@gmail.com
Početak škole predviđen je za 16 rujan.

NULL