Katalog Narodne Tehnike iz 1961

U prigodi obilježavanja svoje 15. obljetnice Narodna tehnika Rijeka objavila je 1961. godine prigodni katalog. Njegov jedini sačuvani primjerak danas je u vlasništvu Ervina Debeuca iz Kinokluba Liburnija. Jedinstveni dokument Ervin nam je rado ustupio za objavu.

Katalog možete preuzeti na

http://www.70godina.ztk-rijeka.hr

katalog