Kazimir Mihić dobitnik statue “Ivan Luppis”

Na svečanosti u Gradskoj vijećnici u organizaciji Saveza inovatora Primorsko-goranske županije i IN kluba inovatora Rijeka dodijeljena su priznanja najboljim inovatorima. Kazimir Mihić dobitnik je statue "Ivan Luppis" najvišeg godišnjeg priznanja Saveza inovatora PGŽ-a za iznimna postignuća u inventivnom radu, a Filip Bradarić najbolji je mladi inovator.

Kazimir Mihić dobitnik statue “Ivan Luppis”

 

Na svečanosti u Gradskoj vijećnici u organizaciji Saveza inovatora Primorsko-goranske županije i IN kluba inovatora Rijeka dodijeljena su priznanja najboljim inovatorima. Kazimir Mihić dobitnik je statue “Ivan Luppis” najvišeg godišnjeg priznanja Saveza inovatora PGŽ-a, za iznimna postignuća u inventivnom radu, a Filip Bradarić najbolji je mladi inovator.
Nagrada Ivan Luppis je najviše godišnje priznanje koje Savez inovatora Županije primorsko – goranske dodjeljuje za iznimna postignuća inventivnog rada na području Županije Primorsko-goranske. U tekućoj godini dodjeljuje se samo jedna Nagrada.
Nagrada se sastoji od diplome, statue „Ivan Luppis“i novčane nagrade.
Statua je stilirizirana riba torpedo prema kojoj je i riječki “spasilac obale” autora Ivana Luppisa dobio svoje ime, a naš Grad postao poznat po proizvodnji ovog tehnički složenog proizvoda.
Svrha natjecanja mladih inovatora i same dodjele Nagrada je buđenje kreativnosti kod mladih, poticanje da sami nađu praktičnu primjenu i predvide sve alternative svojeg tehničkog rješenja. Organizator tog izbora inventivnih radova koji se nagrađuju je Savez inovatora Primorsko – goranske županije, a pokrovitelj Primorsko – goranska županija. Nagrade se sastoje od diplome, a prve tri nagrade su novčane.

 

Nagrađeni su sljedeći radovi:

 

1. NAGRADA

ime i prezime učenika: FILIP BRADARIĆ
rad: ” GPS TRAGAČ”
mentor: BORIS CAPUT, mag.edu.
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

2. NAGRADA

ime i prezime učenika: FILIP PETROVIĆ
rad: “NAPA SA OSJETILOM VLAGE”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

3. NAGRADA
Ove godine, odlukom Komisije se dodjelje ravnopravno za dva rada, i to:

ime i prezime učenika: LUCIJA SPOJA
rad: ” SPATIUM” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

 

ime i prezime učenika: NEVEN GRGURIĆ i VLADIMIR KAMENEČKI
rad: “ROBOT CRTA”
mentor: ZLATKO CAPIĆ
škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU RIJEKA

Radovi koji su zapaženi i zaslužuju priznanje, ali nisu nagrađeni

1.
ime i prezime učenika: ANTONIO OLAJOŠ
rad: ” RETROVIZOR UPRAVLJAN GLASOM”
mentor: BORIS CAPUT, mag.edu.
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

2.
ime i prezime učenika: FILIPPOPOV
rad: ” PAMETNO SVJETLO”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

3.
ime i prezime učenika: MATEO BAČIĆ i IVAN JUGO
rad: “PNEUMATSKO KOČENJE I POKRETANJE ELEKTRIČNOG VOZILA”
mentor: MARKO SEGNAN
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

4.
ime i prezime učenika: FILIP BABIĆ, IVAN JURANIĆ i KRISTIAN ŽULJEVIĆ
rad: ” DIDAKTIČKA CNC GLODALICA”
mentor: BORIS CAPUT, mag.edu.
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

5.
ime i prezime učenika:JAN DUJMIĆ, ANTONIO ŠPORČIĆ i LUKA DUPOR
rad: ” VJETROGENERATOR”
mentor: DRAGO KRAJINA i MILE KOLIĆ
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

6.
ime i prezime učenika: DORIA VALKOVIĆ
rad: ” ROXY” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

7.
ime i prezime učenika: ŠIMUN ROGOZNICA i ŽELJKO RUKAVINA
rad: ” PRIJENOSNA METEOROLOŠKA STANICA”
mentor: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ
škola: Udruga inovatora “ŠTERIKA” Praputnjak

8.
ime i prezime učenika: FILIP PETROVIĆ
rad: “NOĆNA SVJETILJKA SA POTENCIOMETROM”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

9.
ime i prezime učenika: DARIO ZUBOVIĆ
rad: ” DETEKTOR KOZMIČKIH ZRAKA”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

10.
ime i prezime učenika: DUBRAVKA SAMARŽIJA
rad: ” MUHARA” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

11.
ime i prezime učenika: ANNA KREZO
rad: ” GIZMO” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

12.
ime i prezime učenika: IVAN PEŠUT i MIROSLAV ILIČIĆ
rad: ” RECIKLOBOT TERARIJ”
mentor: INES MILČIĆ i TOMISLAV MATIĆ
škola: Udruga inovatora “ŠTERIKA” Praputnjak

13.
ime i prezime učenika: JOSIP BLAŽEVIĆ i MATEO DUJMOVIĆ
rad: “POGON VOZILA ELEKTROMOTOROM PREKO VARIJATORA”
mentor: MARKO SEGNAN i ŽELJKO TIBLJAŠ
kola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

14.
ime i prezime učenika: DENI DRAŽIĆ i KRISTIJAN ŠAMANIĆ
rad: ” ELEKTRIČNI PASTIR”
mentor: ŽELJKO TIBLJAŠ
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

15.
ime i prezime učenika: TEA TOVILOVIĆ
rad: ” STABLO” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

16.
ime i prezime učenika: DAVID VUKOVIĆ
rad: “UPRAVLJANJE POMOĆU PLC-a”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Priznanje dobivaju i škole i udruge:

ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA – Rijeka

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU – Rijeka

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTRONIKU I RAČUNALSTVO – Rijeka

SREDNJA ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI

UDRUGA INOVATORA “ŠTERIKA” Praputnjak

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

Svake godine Komisija istakne jednog mentora koji je svojim radom zalaganjem u proteklom periodu to i zaslužio. Ove godine to je:

RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ

Podjela nagrada sa izložbe INOVA MLADI, Zagreb 09.05.2015. i 40. Hrvatskog salona inovacija INOVA 2015. od 05. do 07.11. 2015. u Karlovcu

Riječ je o izložbama na kojima se prezentiraju najbolji radovi mladih inovatora iz Hrvatske. Prije dvije godine su posebno zapaženi radovi Tečaja “Dizajn proizvoda – od ideje do realizacije” što je organizatore navelo da ustanove posebnu “Nagradu za dizajn”. Dok je INOVA MLADI izložba učenika i studenata pretežno iz Zagreba uz goste iz drugih središta, hrvatski salon inovacija je nacionalna izložba s međunarodnim sudjelovanjem, jedna od tri najstarije u Europi..

Zlato INOVA MLADI, Zlato 40. INOVA KARLOVAC

1. ime i prezime učenika: FILIP PETROVIĆ
rad: “NAPA SA OSJETILOM VLAGE”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Zlato INOVA MLADI, zlato 40. INOVA KARLOVAC

2. ime i prezime učenika: LUCIJA SPOJA
rad: ” SPATIUM” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

Zlato INOVA MLADI srebro 40. INOVA KARLOVAC

3. ime i prezime učenika: NEVEN GRGURIĆ i VLADIMIR KAMENEČKI
rad: “ROBOT CRTA”
mentor: ZLATKO CAPIĆ
škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU

Zlato INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

4. ime i prezime učenika: IVAN PEŠUT i MIROSLAV ILIČIĆ
rad: ” RECIKLOBOT TERARIJ”
mentor: INES MILČIĆ i TOMISLAV MATIĆ
škola: Udruga inovatora “ŠTERIKA” Praputnjak

Zlato INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

5. ime i prezime učenika: FILIP BABIĆ, IVAN JURANIĆ i KRISTIAN ŽULJEVIĆ
rad: ” DIDAKTIČKA CNC GLODALICA”
mentor: BORIS CAPUT, mag.edu.
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Zlato INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

6. ime i prezime učenika:JAN DUJMIĆ, ANTONIO ŠPORČIĆ i LUKA DUPOR
rad: ” VJETROGENERATOR”
mentor: DRAGO KRAJINA i MILE KOLIĆ
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Zlato INOVA MLADI, bronca 40. INOVA KARLOVAC

7. ime i prezime učenika: DUBRAVKA SAMARŽIJA
rad: ” MUHARA” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

Zlato 40. INOVA KARLOVAC

8. ime i prezime učenika: ANTONIO OLAJOŠ
rad: ” RETROVIZOR UPRAVLJAN GLASOM”
mentor: BORIS CAPUT, mag.edu.
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Srebro INOVA MLADI, zlato 40. INOVA KARLOVAC

9. ime i prezime učenika: DARIO ZUBOVIĆ
rad: ” DETEKTOR KOZMIČKIH ZRAKA”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Srebro INOVA MLADI, zlato 40. INOVA KARLOVAC

11. ime i prezime učenika: MATEO BAČIĆ i IVAN JUGO
rad: “PNEUMATSKO KOČENJE I POKRETANJE ELEKTRIČNOG VOZILA”
mentor: MARKO SEGNAN
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Srebro INOVA MLADI, zlato 40. INOVA KARLOVAC

12. ime i prezime učenika: ŠIMUN ROGOZNICA i ŽELJKO RUKAVINA
rad: ” PRIJENOSNA METEOROLOŠKA STANICA”
mentor: BORIS CAPUT i TOMISLAV MATIĆ
škola: Udruga inovatora “ŠTERIKA” Praputnjak

Srebro INOVA MLADI, zlato 40. INOVA KARLOVAC

13. ime i prezime učenika: FILIP BRADARIĆ
rad: ” GPS TRAGAČ”
mentor: BORIS CAPUT, mag.edu.
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Srebro INOVA MLADI, bronca 40. INOVA KARLOVAC

14. ime i prezime učenika: DORIA VALKOVIĆ
rad: ” ROXY” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

Bronca INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

15. ime i prezime učenika: FILIP PETROVIĆ
rad: “NOĆNA SVJETILJKA SA POTENCIOMETROM”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Bronca INOVA MLADI, zlato 40. INOVA KARLOVAC

16. ime i prezime učenika: JOSIP BLAŽEVIĆ i MATEO DUJMOVIĆ
rad: “POGON VOZILA ELEKTROMOTOROM PREKO VARIJATORA”
mentor: MARKO SEGNAN i ŽELJKO TIBLJAŠ
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Bronca INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

17. ime i prezime učenika: DENI DRAŽIĆ i KRISTIJAN ŠAMANIĆ
rad: ” ELEKTRIČNI PASTIR”
mentor: ŽELJKO TIBLJAŠ
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Bronca INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

18. ime i prezime učenika: FILIP POPOV
rad: ” PAMETNO SVJETLO”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Bronca INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

19. ime i prezime učenika: TEA TOVILOVIĆ
rad: ” STABLO” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

Bronca INOVA MLADI, srebro 40. INOVA KARLOVAC

20. ime i prezime učenika: DAVID VUKOVIĆ
rad: “UPRAVLJANJE POMOĆU PLC-a”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Bronca INOVA MLADI, bronca 40. INOVA KARLOVAC

21. ime i prezime učenika: ANNA KREZO
rad: ” GIZMO” ambijentalna svjetiljka
mentor: TOMISLAV MATIĆ i INES MILČIĆ
škola: Savez riječkih inovatora i Zajednica tehničke kulture Rijeka

POSEBNE NAGRADE:

1. Najbolja srednja škola gost iz RH na INOVA MLADI 2015. : SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

2. Posebna nagrada Saveza inovatora PGŽ Rijeka srednjoj školi – partneru za dogogodišnju zajedničku realizaciju programa “MALA INOVA”: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

3.diplomu Rumunjskog suda za najbolju mladu inovaciju na 40. Hrvatskom salonu inovacija INOVA Karlovac

ime i prezime učenika: DARIO ZUBOVIĆ
rad: ” DETEKTOR KOZMIČKIH ZRAKA”
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Rijeka je prepoznatljiva po REALIZACIJI jedinstvenih programa u tehničkoj kulturi – takav je i sigurno LJETNA ŠKOLA ELEKTRONIKE – ove se je godine održala po jedanajsti put uz suranju IN kluba inovatora Rijeka i Elektoindustrijske i obrtničke škole Rijeka u lipnju – srpnju 2015. godine – 15 polaznika je uspješno okončalo ovaj tečaj koji je i prvi korak ka ozbiljnijim radovima iz područja elektronike.

Diplome o završenom tečaju dobili su učenici:

1. MILAN PAVLICA

2. IVAN KEVRIĆ

3. BORNA MANESTAR

4. ROKO GARAC

5. NIKOLA STOJANAC

6. LORNA CAPUT

7. LEON CAPUT

8. DARIO TUHTAN

9. JURICA DOMINIK

10. TARIK HASANIĆ

11. PATRIK KLOBUČAR

12. LUCIJA GARAC

13. NIKA GARAC

14. ANASTAZIJA VUKELIĆ

15. LOVRE BABIN