Kratkovalni odašiljači u Radioklubu “Rijeka”

Za razliku od prošle, 2010. godine, kada su u središtu aktivnosti bili operatorski tečajevi za radioamatere operatore početnike (tzv. P-tečaj), kojih je bilo četiri s ukupno 40 polaznika, ove godine bila je vrlo intenzivna konstruktorska djelatnost i izrada složenih uređaja.

Kratkovalni odašiljači u Radioklubu “Rijeka”

Za razliku od prošle, 2010. godine, kada su u središtu aktivnosti bili operatorski tečajevi za radioamatere operatore početnike (tzv. P-tečaj), kojih je bilo četiri s ukupno 40 polaznika, ove godine bila je vrlo intenzivna konstruktorska djelatnost i izrada složenih uređaja. Tako je Slavko Blašković, 9A5ARK, izgradio izlazni stupanj kratkovalnog odašiljača za amaterske frekvencije snage 400 vata. To isto načinio je i Ivo Volarić, 9a3BVI, ali snage 500 vata. Oba uređaja bila su izložena na izložbi Zajednice tehničke kulture Rijeka u dvorani Fillodramatice u mjesecu prosincu. Ovakvi uređaji izrađuju se inače samo u SAD i Japanu, pa njihova gradnja i ugađanje traži materijal koji se danas već teško nabavlja, kao i veliko znanje. Redovni sastanci članstva utorkom, uglavnom su riješili problem. Tu je do izražaja došla poznata radioamaterska solidarnost, kada su ostali članovi donosili potrebne dijelove koje bi našli u svojim ormarima. Dovoljno je reće da je radni napon tih uređaja reda 2000 V, čije ispravljače su također izradili navedeni amateri. Navedena pojačala ne rade ništa slabije od tvorničkih, čija se cijena penje i na nekoliko tisuća US$.


Izlazno KV pojačalo snage 500 W što ga je izradio Ivo Volarić, 9A3BVI – na izložbi. Lijevo na slici je mjerilo induktivnosti, a desno KV tjuner Josipa Moakatela.

Nadalje, veliku konstruktorsku aktivnost pokazao je i Svetislav Lalošević, 9A2WK, koji je eksperimentirajući izradio magnetsku antenu, popularno nazvanu “hula hup”. Ta antena, promjera svega jedan metar, uspješno zamjenjuje vanjsku žičanu antenu duljine 40 metara, što je naročito važno danas u gradovima, gdje više nema mjesta za postavljanje odašiljačih antena. Sljedeći konstruktor kojega treba spomenuti je Sanjin Eigner, 9A6AOA, koji je izradio vlastitu konstrukciju tzv. SDR primopredajnika. Ta kratica znači “software defined radio”, tj. prijemnik i odašiljač koji rade u sprezi s kompjuterom, koji obavlja većinu funkcija, tako da je potreno nabaviti minimum materijala, i rezultati su znatno bolji neko u klasičnih uređaja. Josip Moskatelo, 9A6JTB, izradio je tjuner za pobudu izlaznog stupnja KV odašiljača. Problem je u prilagođenju impedancije, što je Josip uspješno riješio. I na kraju, potpredsjednik kluba, Božidar Pasarić, 9A2HL, usprkos poznim godinama, izradio je mjerilo induktivnosti po vlastitoj shemi koje je također bilo izloženo na spomenutoj izložbi.


Izlazno KV pojačalo Slavka Blaškovića snage 400 W – na izložbi, gornji uređaj

I tako, usprkos teškim vremenima i nedostatku sredstava, radioamateri radiokluba “Rijeka” pokazali su neočekivanu poduzetnost i kreativnost u svome radioamaterskom radu.

Božida Pasarić, 9A2HL