“LJETO NA ŠKOLJIĆU” 2009 od 15. lipnja, do 10. srpnja 2009.

Projekt “Da informacija bude prevencija, a znanje ključ” usmjeren je ka mladima. Proveden je u suradnji s udrugama tehničke kulture i udrugama grada Rijeke. Predstavljen pod nazivom "Ljeto na Školjiću" imao je za cilj organizirati i provesti obrazovne programe sadržajno interesantne mladima.

“LJETO NA ŠKOLJIĆU” 2009 od 15. lipnja, do 10. srpnja 2009.

Projekt “Da informacija bude prevencija, a znanje ključ” usmjeren je ka mladima. Proveden je u suradnji s udrugama tehničke kulture i udrugama grada Rijeke. Predstavljen pod nazivom “Ljeto na Školjiću” imao je za cilj organizirati i provesti obrazovne programe sadržajno interesantne mladima.

Obrazovni programi realiziraju se u prostoru CTK ili na vanjskim lokacijama (more, prostor partnerske udruge, u prirodi…). Ovisno o svom sadržaju tematski su se vezali za: informatiku i tehniku, likovno-kreativno izražavanje, film, robotiku, fotografiju, more i brodice, jedrenje,… .

U prostor CTK Rijeka realizirano je 12 programa (filmska radionica, tečaj fotografije, vektorsko crtanje, robotika, ljetne e-novine, tečaj za voditelja brodice i likovna radionica). uključilo se 104 učenika osnovno školske i srednjoškolske dobi.

Ljetna škola daje značajan doprinos naprednoj edukaciji mladih budući često programi nisu dio školskih programe čime se daje dodatna kvaliteta i nadopuna školskim programima. Većina programa je bila besplatna za sve sudionike.

Sudionici: Kino video klub – LIBURNIJA FILM, CENROB – Centar za robotiku, Foto klub “COLOR”, Društvo za psihoterapiju i kibernetiku, Jedriličarski klub Kantrida, Škola stranih jezika Linguae, ZTK Rijeka, Tehnički centar mladih, IN klub inovatora, Akademsko astronomsko društvo Rijeka i Centar tehničke kulture Rijeka

Po završetku projekta održana je svečana podjela diploma (10. srpnja u 18 sati u Multimedijalnom centru Školjić 6).