Mala radionica dizajna za 2. razred Škole za primijenjenu umjetnost

Uz radionicu dizajna koja se provodi svake godine sa učenicima Škole za primijenjenu umjetnost i Elektroindustrijske i obrtničke škole u prostorijama Zajednice tehničke kulture Rijeka, a odnosi se na cijeli proces dizajniranja uporabnih predmena od raznih materijala, od ideje preko skice i makete do izvedbe u materijalu. Ove godine krenula je u spomenutim prostorijama i mala radionica dizajna za 2. razred srednje škole kojoj je cilj pripremiti učenike u polju tehničke izvedbe pri izradi uporabnih predmeta. U maloj radionici dizajna naglasak je ove godine na redizajnu uporabnog predmeta, točnije držača uredskog pribora u obliku kućice originalno dizajniranog od strane poznatog svjetskog dizajnera Christiana Vivanca.

Mala radionica dizajna za 2. razred Škole za primijenjenu umjetnost

Uz radionicu dizajna koja se provodi svake godine sa učenicima Škole za primijenjenu umjetnost i Elektroindustrijske i obrtničke škole u prostorijama Zajednice tehničke kulture Rijeka, a odnosi se na cijeli proces dizajniranja uporabnih predmena od raznih materijala, od ideje preko skice i makete do izvedbe u materijalu. Ove godine krenula je u spomenutim prostorijama i mala radionica dizajna za 2. razred srednje škole kojoj je cilj pripremiti učenike u polju tehničke izvedbe pri izradi uporabnih predmeta. U maloj radionici dizajna naglasak je ove godine na redizajnu uporabnog predmeta, točnije držača uredskog pribora u obliku kućice originalno dizajniranog od strane poznatog svjetskog dizajnera Christiana Vivanca.

Mala škola dizajna

Cilj radionice je, osim naglaska na tehničku obradu materijala, redizajn već gotovog predmeta što učenicima nije pretežak zadatak jer imaju već određeno polazište, ali je opet veliki izazov s obzirom da do tada nisu radili u materijalima, pa se susreću sa problemima odabira materijala za konkretnu izradu predmeta, kako spajati pojedine djelove, kako zadržati funkcionalnost, a opet unjeti dio dekorativnosti itd.

Mala škola dizajna