Nacrt prijedloga Zakona o udrugama – rok za komentare 18.1.2013.

Na web stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr nalazi se informacija o izradi nacrta prijedloga Zakona o udrugama.
Internetska javna rasprava otvorena je do 18. siječnja 2013.g

Nacrt prijedloga Zakona o udrugama-rok za komentare 18.1.2013.
Na web stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr nalazi se informacija o izradi nacrta prijedloga Zakona o udrugama. Nacrt prijedloga Zakona izradila je radna skupina osnovana u Ministarstvu uprave čiji članovi su predstavnici tijela državne uprave, ureda državne uprave koji su nadležni za registraciju udruga i organizacija civilnog društva. Pri izradi nacrta prijedloga Zakona otvoreno je niz pitanja za čije rješavanje postoje različite alternative, koje su navedene u dokumentu za savjetovanje, te se očekuje da će upravo javno savjetovanje dati značajan doprinos utvrđivanju najboljih rješenja.
Internetska javna rasprava otvorena je do 18. siječnja 2013.g.