Najava programa Dan tehničke kulture na Korzu – Festival tehničke kulture

Zajednica tehničke kulture Rijeka u suradnji sa udrugama članicama, organizira program pod nazivom Dan tehničke kulture na Korzu – Festival tehničke kulture u Rijeci, koji će se održati u srijedu 29.4. od 10 do 17 sati. Na manifestaciji će biti zastupljene sve grane tehničke kulture.

Najava programa Dan tehničke kulture na Korzu – Festival tehničke kulture

 


Zajednica tehničke kulture Rijeka u suradnji sa udrugama članicama, organizira program pod nazivom Dan tehničke kulture na Korzu – Festival tehničke kulture u Rijeci, koji će se održati u srijedu 29.4. od 10 do 17 sati. Na manifestaciji će biti zastupljene sve grane tehničke kulture. Ovim jednodnevnim programom sa dinamičkim prikazom aktivnosti, sugrađani, osobito mlađa populacija, imati će priliku pobliže se upoznati sa djelatnošću tehničke kulture, svrstane u dvanaest grana. Proteklih je godina ovaj projekt uspio u nastojanju da mlade i ostale sugrađane potakne na uključivanje u jednu od niza aktivnosti koje riječke udruge tehničke kulture nude, te tako osmisle svoje slobodno vrijeme i dodatno obrazovanje. Uz organizirano prisustvo učenika osnovnih i srednjih škola na manifestaciji očekujemo i gostujuće Zajednice tehničke kulture grada Osijeka, Pule i Splita, kao i Hrvatsku Zajednicu tehničke kulture.

Ukoliko vremenske prilike onemoguće odvijanje manifestacije članice će biti na vrijeme obavještene o novom terminu.