Nastup mladih inovatora iz Rijeke na izložbi INOVA-MLADI u Zagrebu

I ove godine u organizaciji IN kluba inovatora Rijeka, pod vodstvom mentora, 20 mladih inovatora učenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Srednje škole za elektroniku i računalstvo, te studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za politehniku izložili su svoje radove na izložbi INOVA -MLADI koja je održana 09. svibnja 2009.g. u Zagrebu.

Nastup mladih inovatora iz Rijeke na izložbi INOVA-MLADI u Zagrebu

I ove godine u organizaciji IN kluba inovatora Rijeka, pod vodstvom mentora, 20 mladih inovatora učenika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Srednje škole za elektroniku i računalstvo, te studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za politehniku izložili su svoje radove na izložbi INOVA -MLADI koja je održana 09. svibnja 2009.g. u Zagrebu.

INOVA-MLADI najveća je izložba inovacija mladih u Republici Hrvatskoj koja redovno od 2001. godine okuplja sve učenike osnovnih i srednjih škola kao i studenata koji u nastavnom programu ili izvannastavnim aktivnostima u školama, udrugama inovatora, na fakultetima ili u slobodnom vremenu stvaralačkim radom izražavaju svoje kreativne sposobnosti.

Program je to Saveza inovatora Zagreba, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Saveza udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, udruga inovatora i zagrebačkih udruga mladih inovatora s ciljem da velikom izložbenom manifestacijom potaknu daljnji razvitak inovatorstva mladih.
Tijekom izložbe tajnik Zajednice tehničke kulture Rijeka, g. Kazimir Mihić, održao je sastanak sa nazočnim mentorima na temu 2. NACIONALNA IZLOŽBA MLADIH INOVATORA i 2. IZLOŽBA TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH koja će se održati u gradu Kastav, nedaleko grada Rijeke. Iskazanim zadovoljstvom sa prošlogodišnjom organizacijom izložbe, mentori su prihvatili poziv i najavili sudjelovanje sa učenicima i njihovim radovima.