Natječaj Foto kluba Color na dostavu fotografija na temu “Žena”

Foto klub Color Rijeka, objavljuje natječaj za 11. tradicionalnu izložbu u čast predstojećeg međunarodnog praznika “Dan žena”. U uvjetima natječaja navedeni su rokovi za predaju fotografija te ostali podaci. Foto klub Color obavezuje se izraditi sve izabrane i nagrađene fotografije koje će biti izložene. Izložba na temu "Žena" otvoriti će se u četvrtak 6. ožujka, 2015 godine u 19 sati u Galeriji fotokluba Color, Rijeka, Titov trg 6/2.

uvjeti natječaja preuzeti ovdje

prijavnica preuzeti ovdje

NULL