Natječaj Ureda Grada Rijeke za prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga građana za 2012. godinu

Ured Grada Rijeke otvorio je Natječaj za prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga građana koji će se financirati iz Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini.

Natječaj Ureda Grada Rijeke za prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga građana za 2012. godinu

Ured Grada Rijeke otvorio je Natječaj za prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga građana koji će se financirati iz Proračuna Grada Rijeke u 2012. godini.

Financijske potpore dodjeljuju se za projekte koji su od općeg interesa za Grad Rijeku i to iz područja:
• mladi i razvoj demokratskog građanstva

• prava nacionalnih manjina
• zaštita ljudskih prava
• volonterstvo
• Europska Unija
• razvoj civilnoga društva

Projekti se provode u periodu od 1.1. do 31.12.2012. godine.
Rok za podnošenje prijava projekata na Natječaj je ponedjeljak 31. listopada 2011. godine. Detaljnije informacije možete vidjeti na internetskoj stranici Grada Rijeke, www.rijeka.hr.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 209-615.