(Ne)ovisan o računalu i Internetu

Centar tehničke kulture Rijeka pokrenuo je novi projekt prevencije pod nazivom "(Ne)ovisan o računalu i Internetu". Projekt je namijenjen roditeljima i djeci od 6 do 16 godina, koje se kroz program informatičkog opismenjivanja i usavršavanja želi potaknuti na kvalitetno korištenje računala i Interneta te bolju međusobnu komunikaciju. Edukacija je za polaznike besplatna.
Više o prezentaciji projekta pročitajte na stranicama Grada Rijeke, a dodatne informacije potražite na stranicama Centra tehničke kulture Rijeka.