Objavljen Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu

Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je 23. rujna 2010. g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu.

Objavljen Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je 23. rujna 2010. g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu. Uvijeti Natječaja i obrasci biti će dostupni na web strani Grada Rijeke – www.rijeka.hr , na web strani Zajednice tehničke kulture Rijeka – www.ztk-rijeka.hr ili u ZTK Rijeka, Korzo 2a/2, te u Ri-info – Informativni centar Grada Rijeke, Korzo 18 b.

Rok za podnošenje prijava programa na Natječaj je 15. listopad 2010.g.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Grad Rijeka
Pisarnica – Trpimirova 2/2

51 000 Rijeka

s naznakom: “Ne otvaraj – Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu”

Više informacija o uvjetima natječaja potražite ovdje.

Obrasci:
“Obrazac 1. – Osnovni podaci o udruzi
“Obrazac 2. – Osnovni podaci o programu
“Obrazac 3. – Financijski pokazatelji redovite djelatnosti
“Obrazac 4. – Financijski pokazatelji natjecanja, izložbe, smotre, tečajevi, radionice