Objavljen Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu

Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je 15. rujna 2012. g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu. Uvijeti Natječaja i obrasci dostupni su na web strani Grada Rijeke – www.rijeka.hr ; na web strani Zajednice tehničke kulture Rijeka www.ztk-rijeka.hr ili u ZTK Rijeka, Korzo 2a/2, te u Ri-info – Informativni centar Grada Rijeke, Korzo 18 b.

 

Rok za podnošenje prijava programa na Natječaj je 12. listopad 2012.g.

 

Prijave se dostavljaju na adresu

 

Grad Rijeka

Pisarnica - Trpimirova 2/2

51 000 Rijeka

 

s naznakom: "Ne otvaraj – Natječaj JP u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu"

Više informacija o uvjetima natječaja potražite ovdje.

Objavljen Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu

 

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je 15. rujna 2012. g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu. Uvijeti Natječaja i obrasci dostupni su na web strani Grada Rijeke – www.rijeka.hr ; na web strani Zajednice tehničke kulture Rijeka www.ztk-rijeka.hr ili u ZTK Rijeka, Korzo 2a/2, te u Ri-info – Informativni centar Grada Rijeke, Korzo 18 b.

 

Rok za podnošenje prijava programa na Natječaj je 12. listopad 2012.g.

 

Prijave se dostavljaju na adresu

 

Grad Rijeka

Pisarnica – Trpimirova 2/2

51 000 Rijeka

 

s naznakom: “Ne otvaraj – Natječaj JP u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu”

Više informacija o uvjetima natječaja potražite ovdje.