Obrasci za namjensko korištenje sredstava u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Na upit članica ZTK Rijeka, objavljuju se tipizirani Obrasci (izvješća) OGU za sport i tehničku kulturu za potrebe korisnika namjenskih sredstava u tehničkoj kulturi Grada Rijeke. Obrasci po vrstama kao word dokument odnose se na:

Obrasci za namjensko korištenje sredstava u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

Na upit članica ZTK Rijeka, objavljuju se tipizirani Obrasci (izvješća) OGU za sport i tehničku kulturu za potrebe korisnika namjenskih sredstava u tehničkoj kulturi Grada Rijeke. Obrasci po vrstama kao word dokument odnose se na: Izdavačko nakladničke programe; Natjecanja – izložbe -seminari; Programe darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju; Stručno osposobljavanje i usavršavanje; Školovanje instruktora; Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata. Obrasci (izvješća) odnose se na sredstva proračuna Grada Rijeke namijenjena za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke. Udruge su po završetku aktivnosti obvezne dostaviti Gradu Rijeci pisano izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava, ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje. Način predavanja izvješća: osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak – petak od 8,30-15,30 ili poštom.

 

Obrasci u word dokumentu:

Izdavačko nakladnički program

Natjecanja – izložbe -seminari

Programi darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Školovanje instruktora

Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata