Održan tečaj – Zaštita industrijskog vlasništva ili kako sam napraviti prijavu za zaštitu svog proizvoda

U cilju animacije mladih, u suradnji sa Zastupnikom za patente i industrijska obličja, tvrtkom TEH-NOVA d.o.o. Rijeka, u Verdievoj 11 održana je prva faza tečaja. Znajući da je odluka o pokretanju postupka zaštite izuma za većinu teška jer najčešće nisu upoznati sa pravima, angažiranje zastupnika je skupo, te dolazi do neželjenog krajnjeg rezultata, proizvoda bez prijave patenta, dizajna i dr., tečajem je educirano desetak mladih inovatora.

Održan tečaj – Zaštita industrijskog vlasništva ili kako sam napraviti prijavu za zaštitu svog proizvoda

U cilju animacije mladih, u suradnji sa Zastupnikom za patente i industrijska obličja, tvrtkom
TEH-NOVA d.o.o. Rijeka, u Verdievoj 11 održana je prva faza tečaja. Znajući da je odluka o pokretanju postupka zaštite izuma za većinu teška jer najčešće nisu upoznati sa pravima, angažiranje zastupnika je skupo, te dolazi do neželjenog krajnjeg rezultata, proizvoda bez prijave patenta, dizajna i dr., tečajem je educirano desetak mladih inovatora.

U ovoj, prvoj fazi, tema edukacije je bila Industrijski dizajn, kao lakši oblik zaštite s obzirom na jednostavniju dokumentaciju. Na taj su način mladi inovatori stekli osnovna znanja, kako bi izbjegli prepreke prilikom prijave za zaštitu proizvoda i prijavu napravili sami. Tečaj koji su vodili stručnjaci tvrtke TEH-NOVA d.o.o. Rijeka, završen je ulaganjem deset prijava mladih inovatora u Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Tečaj je bio za sve polaznike besplatan.
Projekt je koordinirao Nedjeljko Karabaić, dipl.ing. direktor Teh-nove d.o.o., dugogodišnji inovator i član više tijela u organizacijama saveza inovatora.