Organiziran stručni izlet za učenike eko-radionica osnovnih škola

U subotu 22. svibnja Udruga informacija za ekologiju INECO, u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka, organizirala je stručni izlet za učenike i mentore eko-radionica koje se provode u sklopu vannastavnih aktivnosti u osnovnim školama grada Rijeke i OŠ Ivan Goran Kovačić iz Delnica.

Organiziran stručni izlet za učenike eko-radionica osnovnih škola

U subotu 22. svibnja Udruga informacija za ekologiju INECO, u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Rijeka, organizirala je stručni izlet za učenike i mentore eko-radionica koje se provode u sklopu vannastavnih aktivnosti u osnovnim školama grada Rijeke i OŠ Ivan Goran Kovačić iz Delnica.

Učenici i mentori posjetili su staru hidrocentralu Munjara, Etno selo kraj Ozlja i srednovjekovni stari grad Ozalj. Nakon grada Ozlja slijedio je odlazak prema Rastokama koje su nastale igrom prirode na utoku rijeke Slunjčice u rijeku Koranu. Priroda se poigrala modrozelenim vodama rijeke Slunjčice i rastočila ih u mnoštvo prštavih slapova i slapića od kojih su najljepši Buk, Hrvoje i Vilina kosa.