Osma klupska izložba umjetničke fotografije na temu Žena

Foto klub Color i ove godine povodom praznika DANA ŽENA otvara izložbu na temu ŽENA 07.03.2012. u 19,00 sati i traje do 23.03.2012. u galeriji Kluba Titov trg 6/2.

Osma klupska izložba umjetničke fotografije na temu Žena

Foto klub Color i ove godine povodom praznika DANA ŽENA otvara izložbu na temu ŽENA 07.03.2012. u 19,00 sati i traje do 23.03.2012. u galeriji Kluba Titov trg 6/2.

Autori su kroz 43 izložene fotografije iskazali svoj indivindualni put ka pristupu, ovoj uvjek zahvalnoj temi, ženi u svim njenim individualnim značenjima kao majke, sestre, prijatelice (..) polazeći s različitih aspekata, ulazeći u dubinu aktualnog njenog življenja koji je sve bogatiji, a time i sadržajniji, predstavlja svakom autoru poseban izazov svoje viđenje pretočiti u smislenu fotografiju. Ako se složimo da u osnovi svakog umjetničkog djela mora biti doza emocija, te uspije li gledalac na fotografijama otkriti te emocije, uspostavljena je ta poželjna komunikacija između njega i autora i tada možemo reći da je uspio u svom stvaralačkom činu.

Ukratko, da bi fotografija bila umjetost, pored općih vrijednosti, potrebno je da ima i snažan emotivni naboj. Ako sudimo po količini emocija koje izviru iz odabranih fotografija, da se zaključiti da su autori ove izložbe uspjeli u svojim namjerama.
Pozivamo sve ljubitelje fotografije da nas počaste svojim dolaskom na otvaranje, razgledavanje i ocjenjivanje izoženih fotografija.

Izložba je otvorena svakim danom, osim subote i nedjelje,
od 09 do 13 sati i od 16 do 20 sati.