Otvorena predavanja za građanstvo Rijeke u CTK Rijeka u travnju i svibnju

CTK Rijeka je započeo sa realizacijom seriju otvorenih predavanja za građanstvo Rijeke, a vezano za fotografiju. Uz osnove fotografiranja, teorijski dio, najavljen je praktičan rad snimanje na terenu.
Uz organizirani obilazak grada, upoznavanje sa interesantnim dijelovima grada, organizirati će se fotografiranje njegovih najinteresantnijih dijelova. Svi sudionici, ne samo da će naučiti kako napraviti dobru fotografiju imati će priliku saznati nešto više o svom gradu i njegovoj bogatoj povijesti.

NULL