Pedagozi tehničke kulture posjetili Hidroelektranu Lešće

Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka organiziralo je 2. listopada 2010. godine stručnu ekskurziju za tridesetak učitelja tehničke kulture s našeg područja.

Pedagozi tehničke kulture posjetili Hidroelektranu Lešće

Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka organiziralo je 2. listopada 2010. godine stručnu ekskurziju za tridesetak učitelja tehničke kulture s našeg područja.

Učitelji su posjetili hidroelektranu Lešće na rijeci Dobri. Ovo je prva hidroelektrana izgrađena u Republici Hrvatskoj od proglašenja hrvatske samostalnosti. Potpuno je automatizirana, ima snagu od 43 MW, a izgradnja je koštala oko 700 milijuna kuna. Za potrebe hidroelektrane potopljen je kanjon rijeke Dobre u dužini od 12,5 kilometara kako bi se napravilo umjetno akumulacijsko jezero koje je promijenilo izgled cijelog kraja. Stručnjaci za održivi razvoj smatraju da će hidroelektrana, osim svoga doprinosa energetskim potrebama Republike Hrvatske, pogodovati i razvoju ovoga kraja u kojemu danas živi svega 1500 žitelja, dok ih je prije pola stoljeća ovdje živjelo oko 20.000.

HE Lešće u potpunosti je automatizirano te nema niti jednog zaposlenog.