PHOTORI svečana dodjela Grand prixa Virgilu Mlesniti

Dobitnik Grand prixa na PHOTORI afirmirani je fotografski autor iz Rumunjske Virgil Mlesnita. Svečana dodjela nagrade održati će se u utorak, 28. rujna 2010.g. u prostoru Fotokluba Rijeka, Zanonova 1/III u 19.30 sati nakon čega će se u 20.00 sati održati predavanje na temu Suvremena rumunjska fotografija.

PHOTORI svečana dodjela Grand prixa Virgilu Mlesniti

Dobitnik Grand prixa na PHOTORI afirmirani je fotografski autor iz Rumunjske Virgil Mlesnita. Svečana dodjela nagrade održati će se u utorak, 28. rujna 2010.g. u prostoru Fotokluba Rijeka, Zanonova 1/III u 19.30 sati nakon čega će se u 20.00 sati održati predavanje na temu Suvremena rumunjska fotografija.

U našem gradu autor boravi od 26. rujna do 3. listopada 2010.g. te snima Rijeku i Riječane. Od snimljenih fotografija Fotoklub Rijeka sljedeće godine organizirati će njegovu samostalnu izložbu u jednom od izložbenih prostora grada Rijeke.