Primjena novog Zakona o udrugama

Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremit će do konca 2014. godine ogledni primjer statuta zajednice i udruge tehničke kulture koji će biti usklađen s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi i koji će udruge moći koristiti u izradi svog statuta.

Primjena novog Zakona o udrugama (NN br. 74./2014.)

Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremit će do konca 2014. godine ogledni primjer statuta zajednice i udruge tehničke kulture koji će biti usklađen s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi i koji će udruge moći koristiti u izradi svog statuta. Udruga ima obavezu uskladiti svoj statut s novim Zakonom o udrugama (donijeti novi ili napraviti izmjene i dopune starog statuta) i predati zahtjev za promjenu statuta nadležnom tijelu državne uprave do 30.9.2015. godine, no preporuka je da se statut usvoji na redovitoj sjednici skupštine početkom 2015. godine, tj. krajem veljače ili u prvoj polovici ožujka, kako udruga ne bi trebala održati dvije sjednice skupštine u 2015. godini. Također, na svojoj web strani, Hrvatska zajednica tehničke kulture objavila je upute o primjeni novog Zakona o udrugama.

Više na: www.hztk.hr