Radionica dizajn proizvoda – dizajn lemne stanice

U radionici Zajednice tehničke kulture Rijeka ponovno se odvija program u kojem sudjeluju učenici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, odjela industrijski dizajn i učenici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, smjer elektroničar-automatika. Dizajn proizvoda – od ideje do realizacije, izračun ekonomskih parametara i procjena konkurentnosti proizvoda je vrijedan projekt Saveza inovatora koji se u suradnji sa ZTK Rijeka i školama realizira svake godine.

Radionica dizajn proizvoda – dizajn lemne stanice

 

 

U radionici Zajednice tehničke kulture Rijeka ponovno se odvija program u kojem sudjeluju učenici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, odjela industrijski dizajn i učenici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, smjer elektroničar-automatika. Dizajn proizvoda – od ideje do realizacije, izračun ekonomskih parametara i procjena konkurentnosti proizvoda je vrijedan projekt Saveza inovatora koji se u suradnji sa ZTK Rijeka i školama realizira svake godine.

Naravno teme su nove, a cilj je spajanje učenika koji su vješti svako u svom području djelovanja, u jedan tim. Ove godine, tema radionice Saveza inovatora Rijeka je, uz analizu tržišta, osmišljavanje i izrada lemnih stanica sa integriranim audio elementima i pretincima za pohranu i prenošenje elemenata lemne stanice i materijala potrebnog za lemljenje. Cijelo vrijeme se vodi briga o ekonomskim parametrima realizacije svakog dijela razvoja novog proizvoda, izrađivati će se kalkulacije…
Polaznici radionice osmišljavaju dizajn lemnih stanica radeći u parovima ili manjim grupama od najviše 3 učenika, od prvih skica i ortogonalnih projekcija, do izrade elektroničkog sklopa, te na kraju same izrade lemne stanice. Oni surađuju i uče nova znanja, a uz pomoć mentora svladavaju rad na ovom kompleksnom zadatku.
S obzirom na prethodne izvrsne rezultate, priliku za nova poznanstva i nova znanja, ali i odličnu atmosferu pri radu, učenici se iz godine u godinu dobrovoljno i sa radošću odazivaju na poziv za sudjelovanje u ovoj interesantnoj radionici.