Sanacija lukobrana u lučici “3.maj”

Započeli su radovi na sanaciji školjere na vanjskoj strani lukobrana. Zbog loših vremenskih uvjeta koji su vladali prošle godine, urušio se sloj kamenog materijala koji je štitio lukobran od velikih valova

Sanacija lukobrana u lučici 3. maj

Započeli su radovi na sanaciji školjere na vanjskoj strani lukobrana. Zbog loših vremenskih uvjeta koji su vladali prošle godine, urušio se sloj kamenog materijala koji je štitio lukobran od velikih valova. Novi sloj kamenog materijala postavlja se prema rješenju Lučke kapetanije Rijeka, a ukupno će na vanjsku stranu lukobrana biti složeno oko tisuću kubnih metara kamena koji će ubuduće štititi od velikh valova. Time će se omogućiti nesmetano odvijanje aktivnosti naših članica koje djeluju u sklopu lučice 3. maj. Radove izvodi tvtka odabrana na javnom natječaju koja je ponudila najnižu cijenu za sanaciju lukobrana.