Sudjelovanje CTK Rijeka i 40 Riječana na Homo si teć 2009.

Projekt Rijeka Inteligentni grad, sa specifičnim ciljem osnaživanja svojih građana kao aktivnih dionika razvoja Grada, ostvaruje rezultate.
Četrdesetak građana, riječkih umirovljenika i domaćica iznad 50 godina starosti i osoba sa invaliditeom, polaznika informatičkog obrazovanja u sklopu projekta Rijeka Inteligentni grad, po završenim obrazovnim programima nastavili svoje druženje i rad u Centru tehničke kulture.

Sudjelovanje CTK Rijeka i 40 Riječana na velikoj sportskoj manifestaciji – Homo si teć 2009.

Projekt Rijeka Inteligentni grad, sa specifičnim ciljem osnaživanja svojih građana kao aktivnih dionika razvoja Grada, ostvaruje rezultate.
Četrdesetak građana, riječkih umirovljenika i domaćica iznad 50 godina starosti i osoba sa invaliditeom, polaznika informatičkog obrazovanja u sklopu projekta Rijeka Inteligentni grad, po završenim obrazovnim programima nastavili svoje druženje i rad u Centru tehničke kulture.

Projekt, grupa građana, «CTK i 40 Riječana» nastala je kao rezultat osmišljenog druženja kroz projekt Rijeka inteligentni grad. Članovi grupe su umirovljeni Riječani, domaćice, branitelji i osobe sa invaliditetom, koji su uključivši se u početni informatički tečaj shvatili da žele biti aktivni sudionici lokalne zajednice i sudjelovati u programima iste.

Sudjelovanjem na Homo si teć potvrdili su koliko su ozbiljni u svom naumu i da za građane treće životne dobi ne postoje prepreke, da mogu i žele sve što žele svi građani i da život u trećoj životnoj dobi može i treba biti aktivan, zabavan i obogaćen edukativnim, sportskim i ostalim sadržajima. Svojim primjerom naši Riječani su još jednom dokazali da cijelo životno učenje i aktivan građanin nije samo pojam.