Udruge i neprofitne organizacije u novom financijskom i pravnom okruženju.

Hrvatska zajednica tehničke kulture organizirala je u zagrebačkom kinu Tuškanac seminar "Udruge i neprofitne organizacije u novom financijskom i pravnom okruženju". Više od 100 predstavnika nacionalnih saveza tehničke kulture i zajednica tehničke kulture sudjelovalo je na seminaru koji je

Udruge i neprofitne organizacije u novom financijskom i pravnom okruženju

 

Hrvatska zajednica tehničke kulture organizirala je u zagrebačkom kinu Tuškanac seminar Udruge i neprofitne organizacije u novom financijskom i pravnom okruženju.Više od 100 predstavnika nacionalnih saveza tehničke kulture i zajednica tehničke kulture sudjelovalo je na seminaru koji je Hrvatska zajednica tehničke kulture organizirala s ciljem predstavljanja dva nova zakona koja određuju pravni i financijski okvir djelovanja udruga:
Zakon o udrugama (NN br. 74/2014.) i
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014.).
Seminar je vodila Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, čiji su predstavnici objasnili novosti koje udrugama donose dva nova zakona te su objasnili vezu između Zakona o udrugama i Zakona o tehničkoj kulturi.
Domaćin seminara bio je Hrvatski filmski savez.
Novi Zakon o udrugama (NN 74./2014.) stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine i, između ostalog, propisuje obavezu vođenja popisa članova udruge, navodi što sve popis članova sadrži, sadržaj statuta udruge i nadležnost skupštine. Popis članova potrebno je ažurirati odmah, a novi statut preporučamo da usvojite u veljači ili prvoj polovici ožujka 2015. godine na redovitoj sjednici skupštine udruge.

Udruga ima obavezu uskladiti svoj statut s novim Zakonom o udrugama (donijeti novi ili napraviti izmjene i dopune starog statuta) i predati zahtjev za promjenu statuta nadležnom tijelu državne uprave do 30. 9. 2015. godine, no preporuka je da se statut usvoji na redovitoj sjednici skupštine početkom 2015. godine, tj. krajem veljače ili u prvoj polovici ožujka, kako udruga ne bi trebala održati dvije sjednice skupštine u 2015. godini.
Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremit će do konca 2014. godine ogledni primjer statuta zajednice i udruge tehničke kulture koji će biti usklađen s novim Zakonom o udrugama i Zakonom o tehničkoj kulturi i koji će udruge moći koristiti u izradi svog statuta.