Uspješna realizacija projekta Svima jednako u CTK

U veljači u sklopu programa "Svima jednako" organizirani su tečajevi digitalne fotografije. Program se realizirao u Centru tehničke kulture Rijeka. U obrazovne grupe uključile su se mlade osobe različitog zdravstvenog i socijalnog statusa. Potaknuti na druženje i učenje, uspostavili su kvalitetnu komunikaciju i stekli nova znanja i vještine. Polovinom lipnja je planiran završetak prvog obrazovnog ciklusa. Svi polaznici su izrazili želju da u rujnu nastave edukaciju.

NULL