Uspješnih pet godina projekta “Dani tehničke kulture u osnovnim školama”

U tijeku je prezentacija aktivnosti Zajednice tehničke kulture i njenih članica u projektu "Dani tehničke kulture u osnovnim školama grada Rijeke".Uz modelarsku radionicu CTK- Tehnički centar mladih, u projektu sudjeluje Foto Club Color Rijeka sa radionicom obrade fotografije u Power Pointu, IN klub inovatora iz Rijeke sa školom elektronike, AAD – Rijeka sa radionicom teleskop-pogled u nebo i Automodelarki klub Rijeka.

Uspješnih pet godina projekta “Dani tehničke kulture u osnovnim školama”

 

 

 

 

U tijeku je prezentacija aktivnosti Zajednice tehničke kulture i njenih članica u projektu “Dani tehničke kulture u osnovnim školama grada Rijeke”.Uz modelarsku radionicu CTK- Tehnički centar mladih, u projektu sudjeluje Foto Club Color Rijeka sa radionicom obrade fotografije u Power Pointu, IN klub inovatora iz Rijeke sa školom elektronike, AAD – Rijeka sa radionicom teleskop-pogled u nebo i Automodelarki klub Rijeka. Domaćini su u ovom ciklusu projekta učenici O.Š. “Zamet”, “Pećine”, “Gornja Vežica” i O.Š. “Bakar” sa profesorima tehničke kulture. Podršku ovom projektu pružile su i ravnateljice škola; Marjana Seršić, Irena Margan, Bojana Matešin i Mirjana Dragičević. Učenici su zdušno prihvatili projekt i aktivno su uključeni u predmetne radionice. Dani TK u školama traju od 3. do 19. ožujka u kojima sudjeluju učenici od 5. do 8. razreda.
O projektu se pohvalno izrazio i vd pročelnik odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Igor Načinović koji je nazočio radionicama koje su se odvijale u O.Š. Zamet, školi koju je i on nekoć pohađao. Ovo je peta godina projekta koji je započeo u O. Š. Srdoči zahvaljujući susretljivosti ravnatelja Ivana Vukića.
Stručna služba poziva sve članice koje do sada nisu sudjelovale u projektu da se aktivno uključe i iskoriste mogućnost prezentacije svoje djelatnosti mlađoj populaciji.

U realizaciji ovog projekta sudjeluje stručna služba ZTK Rijeka.

Ovim hvale vrijednom projektu omogućeno je širem broju učenika uključivanje u vannastavne aktivnosti koje u području tehničke kulture nude članice Zajednice tehničke kulture Rijeka.