Veliki odaziv građana za projekt “Svima jednako”

U Gradskoj vijećnici održana je prezentacija projekta Centra tehničke kulture Rijeka pod nazivom „Svima jednako". Projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Rijeke.

Veliki odaziv građana za projekt “Svima jednako”

U Gradskoj vijećnici održana je prezentacija projekta Centra tehničke kulture Rijeka pod nazivom „Svima jednako”. Projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Rijeke.

Projekt cilja na 2 dobne skupine: prva skupina je od 11 do 15 godina, a druga je od 15 do 30 godina s tim da mogu sudjelovati osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožene osobe i osobe izvan navedenih kategorija.
Gradska vijećnica bila je puna zainteresiranih osoba koje žele sudjelovati u realizaciji projekta. Prema prijavama zainteresiranih oformljeno je 6 informatičkih grupa (Windows, Word i Internet – 4 grupe, CMS – 1 grupa, Programiranje – 1 grupa) i 4 grupe za kreativne radionice. Kreativne radionice nude sljedeće programe: likovnu radionica, dramsku radionica i komunikacijsku radionicu.