Veliki odaziv polaznika za projekt “Rijeka – inteligentni grad” u Centru tehničke kulture Rijeka

Ove godine nastavljena je edukacija umirovljenika i kućanica grada Rijeke kroz projekt "Rijeka – inteligentni grad. Edukacija je započela 10. svibnja 2010. godine.

Veliki odaziv polaznika za projekt “Rijeka – inteligentni grad” u Centru tehničke kulture Rijeka

Ove godine nastavljena je edukacija umirovljenika i kućanica grada Rijeke kroz projekt “Rijeka – inteligentni grad. Edukacija je započela 10. svibnja 2010. godine.

U projekt je uključeno 57 polaznika, od čega je 41 umirovljenik i 16 osoba s invaliditetom. Edukacija traje 40 sati, po programu Windows, Word i Internet i E-pošta.