Zakupcima koji nisu u sustavu PDV-a manje najamnine

Kako bi u teškim gospodarskim uvjetima pomogao zakupcima gradskih prostora koji nisu u sustavu PDV-a, a kojima su od početka godine zbog uvođenja PDV-a na zakupninu troškovi zakupa porasli za 25%, Grad Rijeka će umanjiti zakupninu za 2014. godinu. Kako Grad Rijeka ne raspolaže podacima o poreznom statusu zakupnika, svi koji još nisu podnijeli zahtjev za umanjenje zakupnina, moraju to učiniti do 31. kolovoza.

Zakupcima koji nisu u sustavu PDV-a manje najamnine

Kako bi u teškim gospodarskim uvjetima pomogao zakupcima gradskih prostora koji nisu u sustavu PDV-a, a kojima su od početka godine zbog uvođenja PDV-a na zakupninu troškovi zakupa porasli za 25%, Grad Rijeka će umanjiti zakupninu za 2014. godinu. Kako Grad Rijeka ne raspolaže podacima o poreznom statusu zakupnika, svi koji još nisu podnijeli zahtjev za umanjenje zakupnina, moraju to učiniti do 31. kolovoza.
Uvođenjem Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, jedinice lokalne samouprave obveznici su plaćanja poreza na dodanu vrijednost, što znači da Grad Rijeka od 1. siječnja 2014. godine i na račune za zakup poslovnog prostora mora obračunavati PDV, a ukupni iznos uplatiti u državni proračun.
Zbog novog načina obračuna PDV-a, od početka godine svim zakupcima je uvećan ukupni iznos koji moraju platiti Gradu Rijeci. No, zakupci nisu u ravnopravnom položaju, budući da oni zakupci koji su u sustavu PDV-a mogu obračunati PDV koristiti kao pretporez koji se prebija s njihovom obvezom za PDV po osnovi oporezivih isporuka iz djelatnosti kojima se bave, dok one pravne i fizičke osobe koje nisu u sustavu PDV-a (čije godišnje isporuke ne prelaze iznos od 230 tisuća kuna), nemaju mogućnost odbitka pretporeza slijedom čega se njima stvarni trošak zakupa povećava za iznos PDV-a, odnosno za 25%.
Kako bi se ublažili negativni efekti na poslovanje poduzetnika nastali obračunavanjem PDV-a, na 30. gradonačelnikovom kolegiju održanom 16. lipnja donesena je odluka o uvođenju privremene mjere kojom bi se tijekom 2014. godine svim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju profitnu djelatnost (primjerice trgovačka društva, obrti i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost), a koje nisu u sustavu PDV-a, zakupnina za 2014. godinu umanjila za 10%.
Nadalje, svim pravnim osobama koje obavljaju neprofitnu djelatnost, poput udruga i članskih organizacija u sportskim, kulturnim djelatnostima te djelatnostima socijalne skrbi i sl., a koje nisu u sustavu PDV-a, zakupnina za 2014. godinu umanjila bi se za 20%. Također, svim samostalnim umjetnicima koji gradske prostore koriste kao ateljee, a koji nisu u sustavu PDV-a te svim građanima koji ne obavljaju djelatnost i koji u zakupu imaju gradske garaže, a koji nisu u sustavu PDV-a, zakupnina za 2014. godinu bi se također umanjila za 20%.
Grad Rijeka ne raspolaže podacima o poreznom statusu zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada, pa je za umanjenje zakupnina neophodno da se zakupnici obrate pismenim zahtjevom Odjelu za gospodarenje imovinom, Direkciji za upravljanje objektima poslovne namjene. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. kolovoza 2014. godine, s time da svi zakupnici koji su već podnijeli zahtjeve ne moraju to ponovno učiniti.
Kako bi prikupio podatke o broju zakupnika koji nisu u sustavu PDV-a s ciljem pronalaženja načina kako im pomoći, Grad Rijeka je još u veljači uputio javni poziv svim zakupnicima da dostave obavijest o svom poreznom statusu. Pozivu se od 1493 zakupnika gradskih poslovnih prostora, odazvalo njih 173, odnosno14,3% korisnika poslovnih prostora, među kojima i neki koji se nalaze u sustavu PDV-a, ali smatraju da im povećanje zakupnine za 25% predstavlja veliko opterećenje u poslovanju.
Na temelju do sada zaprimljenih zahtjeva, procjenjuje se da bi se navedenim mjerama prihod proračuna od zakupa za 2014. godinu umanjio za najmanje milijun kuna. Ovo umanjenje primjenjivat će se samo tijekom 2014. godine, i ne odnosi se na prostore koji su izlicitirani nakon 1. siječnja 2014. godine, budući da su zakupnici bili upoznati sa činjenicom da će se na izlicitiranu cijenu obračunati pripadajući PDV, što je i regulirano ugovorom o zakupu.