Započeo projekt Sigurno na Internet u CTK Rijeka

Cilj projekta je povećana sigurnost rada na Internetu, savladavanje osnova sigurnog i kvalitetnog korištenja računala i Interneta kako od strane roditelja tako i od strane djece. Roditelje i djecu nastoji se obučiti za tehničku i Internetsku zaštitu računala adekvatno potrebama obitelji, razviti svijest o opasnostima korištenja Interneta bez supervizije, naučiti djecu kako koristiti Internet u svrhu edukacije (usporedo sa formalnim obrazovanjem).

Započeo projekt Sigurno na Internet u Centru tehničke kulture Rijeka

Cilj projekta je povećana sigurnost rada na Internetu, savladavanje osnova sigurnog i kvalitetnog korištenja računala i Interneta kako od strane roditelja tako i od strane djece. Roditelje i djecu nastoji se obučiti za tehničku i Internetsku zaštitu računala adekvatno potrebama obitelji, razviti svijest o opasnostima korištenja Interneta bez supervizije, naučiti djecu kako koristiti Internet u svrhu edukacije (usporedo sa formalnim obrazovanjem).

Radionice su započele 7. travnja 2009, a održavaju se u prostorijama CTK (Školjić 6 i Školjić 5d). Prvih 20 sati radionice održati će se u informatičkim učionicama dok će u slijedećih 20 sati roditelji i djeca zajedno prisustvovati odgojnim radionicama na kojima će usvojili Internet bonton, naučiti definirati pravila ponašanja i važnost pridržavanja istih za sve članove obitelji, Roditelji će naučili podešavanje postavki pretraživača, važne karakteristike i korištenje softvera za roditeljski nadzor (ParentalControl). U realizaciju projekta, kao vanjski suradnici uključili su se MUP, Policijska uprava primorsko goranska i Obiteljski centar Rijeka, na način da će njihovi djelatnici održati 6 radionica u trajanju od 18 sati.

U realizaciju projekta, kao vanjski suradnici uključili su se MUP, Policijska uprava primorsko goranska i Obiteljski centar Rijeka, na način da će njihovi djelatnici održati 6 radionica u trajanju od 18 sati.

Po završetku tečaja svaki roditelj dobiti će skriptu u kojima će stajati upute kako pripremiti dijete za rad na Internetu te kako voditi dijete tijekom njegovog rada na računalu.